Դեպի վեր

Հայ |  Рус |  Eng

էներգետիկա - Ջերմաէներգետիկա

Ջերմաէներգետիկա

Վառելիքաէներգետիկ սահմանափակ պաշարներ ունեցող ԽՍՀՄ-ի հարավային շրջաններում էլեկտրաէներգիայի արտադրությունը իրականացվել է ջերմաֆիկացման բազայի վրա: Այդ պատճառով, Հայաստանի արդյունաբերական էներգատար կենտրոններում սկսվեց ջերմաէլեկտրակենտրոնների կառուցումը. 1960թ.՝ Երեւանում, 1961թ.՝ Վանաձորում, 1963թ.՝ Հրազդանում: Երեւանի ջէկի (Երջէկ) նախագծման մանրակրկիտ տեխնիկական առաջադրանքը պատրաստվել է դեռեւս 1959թ.: 
Երջէկը կառուցեց Հայհիդրոէներգաշին շինարարական վարչությունը:
"Հրազդան ջէկ" ձեռնարկությունը հիմնվել է 1965թ: Հրազդանի ջէկի էլեկտրական հզորությունը 1969թ. հասավ 300Մվտ-ի, իսկ ջերմության առաքման հզորությունը` 560Հկալ/ժ-ի (650ՄՎտ): Սակայն լեռնաքիմիական կոմբինատի չավարտված շինարարությունը հանգեցրեց միացքների ջերմային թերբեռնման: Այսպես, կայանը 1972թ. առաքել է մոտ 2 մլրդ կՎտ.ժ էլեկտրաէներգիա, որի 6%-ը արտադրվել է ջերմաֆիկացման ռեժիմով: