Դեպի վեր

Հայ |  Рус |  Eng

Բնական պաշարներ - Արդյունահանող ճյուղերի թափանցիկության նախաձեռնություն (ԱՃԹՆ)

Արդյունահանող ճյուղերի թափանցիկության նախաձեռնություն (ԱՃԹՆ)

Տեղեկատվություն 23.07.2019թ դրությամբ Օգտակար հանածոների արդյունահանման մասով գործունեության վերաբերյալ տեղեկատվություն

Տեղեկատվություն 23.07.2019թ դրությամբ Օգտակար հանածոների արդյունահանման նպատակով ընդերքի երկրաբանական ուսումնասիրության մասով գործունեության վերաբերյալ տեղեկատվություն

Տեղեկատվություն 03.05.2019թ. դրությամբ oգտակար հանածոների արդյունահանման մասով գործունեության վերաբերյալ տեղեկատվություն

Տեղեկատվություն 03.05.2019թ. դրությամբ օգտակար հանածոների արդյունահանման նպատակով ընդերքի երկրաբանական ուսումնասիրության մասով գործունեության վերաբերյալ տեղեկատվություն

Տեղեկատվություն 11.03.2019թ. դրությամբ օգտակար հանածոների արդյունահանման նպատակով ընդերքի երկրաբանական ուսումնասիրության մասով գործունեության վերաբերյալ

Տեղեկատվություն 11.03.2019թ. դրությամբ օգտակար հանածոների արդյունահանման մասով գործունեության վերաբերյալ

Օգտակար հանածոյի արդյունահանման մասով գործունեության վերաբերյալ տեղեկատվություն

Օգտակար հանածոյի արդյունահանման նպատակով ընդերքի երկրաբանական ուսումնասիրության մասով գործունեության վերաբերյալ տեղեկատվություն

Հրապարակային հաշվետվության ձևերը