Դեպի վեր

Հայ |  Рус |  Eng

Բնական պաշարներ - Արդյունահանող ճյուղերի թափանցիկության նախաձեռնություն (ԱՃԹՆ) - Օգտակար հանածոյի արդյունահանման նպատակով ընդերքօգտագործման պայմանագրեր

Օգտակար հանածոյի արդյունահանման նպատակով ընդերքօգտագործման պայմանագրեր

«Լիդիան Արմենիա» ՓԲԸ, Օգտակար հանածոյի արդյունահանման նպատակով ընդերքօգտագործման պայմանագիր, N ՊՎ-245

«Ախթալայի Լեռնահարստացման Կոմբինատ» ՓԲԸ, օգտակար հանածոյի արդյունահանման նպատակով ընդերքօգտագործման պայմանագիր, N ՊՎ-103

«Մեղրաձոր գոլդ» ՍՊԸ, Օգտակար հանածոյի արդյունահանման նպատակով ընդերքօգտագործման պայմանագիր, N ՊՎ-057

«Պարամաունտ Գոլդ Մայնինգ» ՓԲԸ, Օգտակար հանածոյի արդյունահանման նպատակով ընդերքօգտագործման պայմանագիր, N ՊՎ-089

«Սագամար» ՓԲԸ, Օգտակար հանածոյի արդյունահանման նպատակով ընդերքօգտագործման պայմանագիր, N ՊՎ-093

«Լեռ-էքս» ՍՊԸ, Օգտակար հանածոյի արդյունահանման նպատակով ընդերքօգտագործման պայմանագիր, N ՊՎ-094

«Ֆորչն Ռիզորսիս» ՍՊԸ, Օգտակար հանածոյի արդյունահանման նպատակով ընդերքօգտագործման պայմանագիր, N ՊՎ-169

«Մոլիբդենի աշխարհ» ՍՊԸ, Օգտակար հանածոյի արդյունահանման նպատակով ընդերքօգտագործման պայմանագիր, N ՊՎ-174

«Կապանի Լեռնահարստացման Կոմբինատ» ՓԲԸ, Օգտակար հանածոյի արդյունահանման նպատակով ընդերքօգտագործման պայմանագիր, N ՊՎ-183

«Մեգո Գոլդ» ՍՊԸ, Օգտակար հանածոյի արդյունահանման նպատակով ընդերքօգտագործման պայմանագիր, N ՊՎ-184

«ԳեոՊրո Մայնինգ Գոլդ» ՍՊԸ, Օգտակար հանածոյի արդյունահանման նպատակով ընդերքօգտագործման պայմանագիր, N ՊՎ-189

«Վարդանի զարթոնքը» ՍՊԸ, Օգտակար հանածոյի արդյունահանման նպատակով ընդերքօգտագործման պայմանագիր, N ՊՎ-239

«Լիճքվազ» ՓԲԸ, Օգտակար հանածոյի արդյունահանման նպատակով ընդերքօգտագործման պայմանագիր, N ՊՎ-293

«Ագարակի ՊՄԿ» ՓԲԸ, Օգտակար հանածոյի արդյունահանման նպատակով ընդերքօգտագործման պայմանագիր, N ՊՎ-311

«Ասսաթ» ՍՊԸ, Օգտակար հանածոյի արդյունահանման նպատակով ընդերքօգտագործման պայմանագիր, N ՊՎ-366

«Վայք Գոլդ» ՍՊԸ, Օգտակար հանածոյի արդյունահանման նպատակով ընդերքօգտագործման պայմանագիր, N ՊՎ-371

«Թեղուտ» ՓԲԸ, Օգտակար հանածոյի արդյունահանման նպատակով ընդերքօգտագործման պայմանագիր, N ՊՎ-376

«Մարջան Մայնինգ Քոմփանի» ՍՊԸ, Օգտակար հանածոյի արդյունահանման նպատակով ընդերքօգտագործման պայմանագիր, N ՊՎ-398

«Թաթսթոուն» ՍՊԸ, Օգտակար հանածոյի արդյունահանման նպատակով ընդերքօգտագործման պայմանագիր, N ՊՎ-458

«Թաթսթոուն» ՍՊԸ, Օգտակար հանածոյի արդյունահանման նպատակով ընդերքօգտագործման պայմանագիր, N ՊՎ-459

«ԱՏ-Մետալս» ՍՊԸ, Օգտակար հանածոյի արդյունահանման նպատակով ընդերքօգտագործման պայմանագիր, N ՊՎ-514

«Բակտեկ Էկո» ՍՊԸ, Օգտակար հանածոյի արդյունահանման նպատակով ընդերքօգտագործման պայմանագիր, N ՊՎ-515

«Հրաշք Մետաղ» ՍՊԸ, Օգտակար հանածոյի արդյունահանման նպատակով ընդերքօգտագործման պայմանագիր, N ՊՎ-542

«Գեղի Գօլդ» ՍՊԸ, Օգտակար հանածոյի արդյունահանման նպատակով ընդերքօգտագործման պայմանագիր, N ՊՎ-544

«Մուլտի Գրուպ» Կոնցեռն ՍՊԸ, Օգտակար հանածոյի արդյունահանման նպատակով ընդերքօգտագործման պայմանագիր, N ՊՎ-213

«Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ» ՓԲԸ, Օգտակար հանածոյի արդյունահանման նպատակով ընդերքօգտագործման պայմանագիր, N ՊՎ-232

«Ակտիվ լեռնագործ» ՍՊԸ, Օգտակար հանածոյի արդյունահանման նպատակով ընդերքօգտագործման պայմանագիր, N ՊՎ-425

«Ղարագուլյաններ» ՓԲԸ, Օգտակար հանածոյի արդյունահանման նպատակով ընդերքօգտագործման պայմանագիր, N ՊՎ-547