Դեպի վեր

Հայ |  Рус |  Eng

Ծրագրեր - Ներդրումային ծրագրեր - Արևային էներգետիկա

ԱրԵՎային էներգետիկա

       Հայաստանն ունի արևային էներգիայի մեծ ներուժ: 1մ2 հորիզոնական մակերևույթի վրա արևային էներգիայի հոսքի միջին տարեկան արժեքը կազմում է 1720 կՎտժ (միջին Եվրոպականը` 1000 կՎտժ), իսկ Հանրապետության տարածքի մեկ քառորդն օժտված է 1850 կՎտժ/մ2 տարի ինտենսիվությամբ արևային էներգիայի պաշարներով:

 

Արևի էներգիայի ներուժի քարտեզները Հայաստանի Հանրապետության տարածքում:

 

  Արևային ջերմային էներգիան

 

         Հայաստանում արագորեն զարգանում է արևային ջերմային էներգետիկան:

- Մասնավոր հատվածի կողմից ներմուծվում են ինչպես արևային ջրատաքացուցիչ համակարգերի առանձին մասեր, դրանց հետագա հավաքակցման նպատակով, այնպես էլ ամբողջական համակարգեր: Ներկայումս ՀՀ-ում արևային ջրատաքացուցիչների տեղակայանքների կիրառումը բերում է ոչ միայն էներգախնայողության, այլ նաև դառել է տնտեսապես շահավետ:

- Միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունների տարբեր բարեգործական ծրագրերի շրջանակներում բազմաթիվ բնակավայրերում, մանկապարտեզներում, բնակելի տներում և բժշկական հաստատություններում տեղադրված են արևային ջրատաքացուցիչ համակարգեր

- Հայաստանում նաև արտադրվում են արևային ջրատաքացուցիչների կոլեկտորներ 1.38 - 4.12 մ2 ընդհանուր մակերեսով: 2.75 մընդհանուր մակերեսով կոլեկտորը արտադրում է օրական 120-160 լ տաք ջուր:

 

 Արևային ֆոտովոլտային մոդուլներ

 

        Մինչ օրս Հայաստանում տեղադրվել են տարբեր փոքր հզորությամբ ցուցադրական ֆոտովոլտային (ՖՎ) մոդուլներ:

     Երևանի Հայ-Ամերիկյան առողջության կենտրոնում (մամոգրաֆիայի ինստիտուտում) տանիքի վրա տեղադրվել են Գերմանիայի և ԱՄՆ-ի տեխնոլոգիաներով պատրաստված պոլիմերային ֆոտոէլեկտրական փոխակերպիչներ, որոնց ընդհանուր մակերեսը կազմում է 200 մ2, հզորությունը - 9.8 կՎտ: ՄԱԿ-ի գրասենյակի տանիքին տեղադրվել է արևային էլեկտրակայան, Սպիտակում Շվեյցարական գրանտով կառուցվել է  արևային էլեկտրակայան: «Կարիտաս» ավստրիական կազմակերպության կողմից Գյումրիում բազմակի հաշմանդամություն ունեցող անձանց խնամքի կենտրոնում կառուցվել է մոտ 100 կՎտ դրվածքային հզորությամբ արևային ֆոտովոլտաին էլեկտրակայան:

        Արևային էներգիայի զարգացման խթանման նպատակով Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության հիմնադրամը Համաշխարհային Բանկի և Համաշխարհային բնապահպանական հաստատության դրամաշնորհի օժանդակությամբ իրականացրել են Հայաստանում արդի արեգակնային ՖՎ էներգետիկայի զարգացման օժանդակում» ծրագիրը: Ծրագրի շրջանակներում ուսումնասիրվել են ֆոտոէլեկտրական արդյունաբերության ներուժի զարգացման հնարավորությունները Հայաստանում ( բեռնել այստեղ):

        Կլիմայի ներդրումային հիմնադրամների «Վերականգնվող էներգետիկայի ընդլայնման ծրագրի» (Program for Scaling up Renewable Energy Program /SREP (Ծրագիր)) շրջանակներում հաստատվել է Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի ներդրումային ծրագիրը, որի համաձայն Ծրագրի համապատասխան միջոցները տրամադրվում են արևային տեխնոլոգիաների կիրառմամբ մոտ 110 ՄՎտ հզորությամբ արևային ՖՎ էլեկտրակայան (ներ) կառուցելու նպատակով:

        Ներկայումս Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվում է Արդյունաբերական մասշտաբի արևային էլեկտրակայան (ներ) կառուցելու նախապատրաստման ծրագիրը:

 

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի վարչական սահմաններում «Մասրիկ» տեղանքը  բեռնել այստեղ:

ՀՀ Արագածոտնի մարզի վարչական սահմաններում «Դաշտադեմ» տեղանքը  բեռնել այստեղ: