Դեպի վեր

Հայ |  Рус |  Eng

Ծրագրեր - Ներդրումային ծրագրեր - Արևային էներգետիկա

ԱրԵՎային էներգետիկա

       Հայաստանն ունի արևային էներգիայի մեծ ներուժ: 1մ2 հորիզոնական մակերևույթի վրա արևային էներգիայի հոսքի միջին տարեկան արժեքը կազմում է 1720 կՎտժ (միջին Եվրոպականը` 1000 կՎտժ), իսկ Հանրապետության տարածքի մեկ քառորդն օժտված է 1850 կՎտժ/մ2 տարի ինտենսիվությամբ արևային էներգիայի պաշարներով:

 

Արևի էներգիայի ներուժի քարտեզները Հայաստանի Հանրապետության տարածքում:

 

 

 

 Արևային ֆոտովոլտային մոդուլներ

 

   Արևային էներգիայի զարգացման խթանման նպատակով Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի և էներգախնայողության հիմնադրամը Համաշխարհային Բանկի և Համաշխարհային բնապահպանական հաստատության դրամաշնորհի օժանդակությամբ իրականացրել են Հայաստանում արդի արեգակնային ՖՎ էներգետիկայի զարգացման օժանդակում» ծրագիրը: Ծրագրի շրջանակներում ուսումնասիրվել են ֆոտոէլեկտրական արդյունաբերության ներուժի զարգացման հնարավորությունները Հայաստանում ( բեռնել այստեղ):

   Կլիմայի ներդրումային հիմնադրամների «Վերականգնվող էներգետիկայի ընդլայնման ծրագրի» (Program for Scaling up Renewable Energy Program /SREP (Ծրագիր)) շրջանակներում հաստատվել է Հայաստանի վերականգնվող էներգետիկայի ներդրումային ծրագիրը, որի համաձայն Ծրագրի համապատասխան միջոցները տրամադրվում են արևային տեխնոլոգիաների կիրառմամբ մոտ 110 ՄՎտ հզորությամբ արևային ՖՎ էլեկտրակայան (ներ) կառուցելու նպատակով:

   Ներկայումս Վերակառուցման և զարգացման միջազգային բանկի աջակցությամբ իրականացվում է Արդյունաբերական մասշտաբի արևային էլեկտրակայան (ներ) կառուցելու նախապատրաստման ծրագիրը:

 

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի վարչական սահմաններում «Մասրիկ» տեղանքը  բեռնել այստեղ:

ՀՀ Արագածոտնի մարզի վարչական սահմաններում «Դաշտադեմ» տեղանքը  բեռնել այստեղ:

 

ՀՀ կառավարության 2016թ. դեկտեմբերի 29-ի նիստի № 53 արձանագրության 37-րդ կետով հավանության արժանացած «Արևային ֆոտովոլտային (ՖՎ) կայանի կառուցման ներդրումային ծրագրի» առաջին փուլում նախատեսված է ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Մասրիկ տեղանքում կառուցել Մասրիկ-1 արդյունաբերական մասշտաբի արևային ֆոտովոլտային կայան՝ 55 ՄՎտ պիկային հզորությամբ: Այնուհետև հաջորդելու են ևս 5 կայանների կառուցում՝ ընդհանուր մոտ 60 ՄՎտ հզորությամբ:

 

2017թ. ապրիլի 28-ին հայտարարվել է Մասրիկ-1 արդյունաբերական մասշտաբի արևային ֆոտովոլտային կայանի մրցույթի նախաորակավորման հրավերը, որին մասնակցելու համար ներկայացված հայտատուների թիվը գերազանցել է 20-ը։ Այնուհետև 2017թ. հուլիսին նախաորակավորման շեմը հաղթահարել է տաս ընկերություն և կոնսորցիում: Մրցույթի արդյունքում հաղթող կճանաչվի այն կազմակերպությունը կամ կոնսորցիումը, որը կառաջարկի նվազագույն սակագին:

 

 

ՀՀ կառավարության 2017թ. դեկտեմբերի 21-ի №1679-Ն որոշմամբ հավանություն է տրվել Հայաստանում արդյունաբերական մասշտաբի Մասրիկ-1 արևային ֆոտովոլտային ծրագրի շրջանակում անցկացված նախաորակավորման ընթացակարգի արդյունքում նախաորակավորված մասնակիցների ցանկին և գնման ընթացակարգի մասնակցության հայտերի ներկայացման հրավերին ու կառավարության աջակցության համաձայնագրի նախագծին:

2017թ. դեկտեմբերի 27-ին հայտարարվել է Մասրիկ-1 արդյունաբերական մասշտաբի արևային ֆոտովոլտային կայանի մրցույթի երկրորդ փուլը:

2018թ. հունվարի 31-ին կայացել է Մասրիկ-1 արդյունաբերական մասշտաբի արևային ֆոտովոլտային կայանի նախամրցութային կոնֆերանսը:

 

Գնային առաջարկների ներկայացման վերջնաժամկետն երկարաձգվել է մինչև ս.թ. մարտի 21-ը:

Նախատեսվում է, որ 2019թ. 55 ՄՎտ պիկային հզորությամբ առաջին արևային համակարգային կայանը կառուցված կլինի:

 

Մինչև 1 ՄՎտ հզորությամբ արդյունաբերական մասշտաբի արևային ֆոտովոլտային կայանների կառուցում:

 

Մինչև 1 ՄՎտ դրվածքային հզորությամբ արևային ՖՎ կայանների կառուցումն առայժմ սահմանափակվել է 10 ՄՎտ գումարային դրվածքային հզորությամբ` 12 կազմակերպություն լիցենզավորվել են: Ներկայումս շահագործման են հանձնվել  թվով 4 մինչև 1 ՄՎտ դրվածքային հզորությամբ արևային էլեկտրակայաններ: