Դեպի վեր

Հայ |  Рус |  Eng

Տեղեկատվություն - Հաշվետվություններ

Հաշվետվություններ

ՀՀ Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարության 2013 թվ. բյուջեի կատարողական

2014թ. 1-ին կիսամյակի ընթացքում ՀՀ տարածքում արդյունահանված օգտակար հանածոների, ծավալները ըստ տեսակների և վճարաչափերի

Հաշվետվություն 2013թ. ՀՀ տարածքում մարված օգտակար հանածոների, ծավալները ըստ տեսակների և վճարաչափերի մասին

Հաշվետվություն Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարության աշխատակազմի էներգետիկայի պետական տեսչության կողմից 2013 թվականի ընթացքում անցկացված ստուգումների և ուսումնասիրությունների վերաբերյալ

Հաշվետվություն Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարության աշխատակազմի ընդերքի պետական տեսչության կողմից 2013 թվականի ընթացքում անցկացված ստուգումների և ուսումնասիրությունների վերաբերյալ

ՀՀ Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարության կողմից ՀՀ Կառավարության 2013 թվականի գործունեության միջոցառումների ծրագրի և գերակա խնդիրների իրականացման արդյունքների վերաբերյալ հաշվետվություն

ՀՀ Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարության 2013 թվականի գերակա խնդիրների և միջոցառումների ծրագրի իրականացման արդյունքների վերաբերյալ տեղեկանք

ՀՀ Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարության էներգետիկայի պետական տեսչության 2014թ. տեխնիկական ստուգումների տարեկան աշխատանքային ծրագիր

Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարության աշխատակազմի ընդերքի պետական տեսչության կողմից 2014 թվականի ընթացքում իրականացվելիք ստուգումների ծրագիր

ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների (ՀՀ ԷԲՊՆ) և Հայաստանի արդյունաբերողների և գործարարների (գործատուների) միության (ՀԱԳ(Գ)Մ) միջև գործողությունների իրականացման մասին ժամանակացույց

Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարության աշխատակազմի ընդերքի պետական տեսչության կողմից 2013 թվականի ընթացքում իրականացվելիք ստուգումների ծրագիր

Տարեկան աշխատանքային ծրագիր Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարության աշխատակազմի ընդերքի պետական տեսչության կողմից 2012 թվականի ընթացքում իրականացվող ստուգումների

Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարության աշխատակազմի ընդերքի պետական տեսչության կողմից 2012 թվականին անցկացված ստուգումների և ուսումնասիրությունների վերաբերյալ

Հայաստանի Հանրապետության էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարության աշխատակազմի ընդերքի պետական տեսչության կողմից 2011 թվականի ընթացքում անցկացված ստուգումների և ուսումնասիրությունների վերաբերյալ

ՀՀ Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարության աշխատակազմի էներգետիկայի պետական տեսչության կողմից 2012թ. ընթացքում անցկացված ստուգումների և ուսումնասիրությունների վերաբերյալ

"Ընդունելությունների տուն" ՓԲԸ-ի կորպորատիվ կառավարման տարեկան հայտարարագիր

"Ռադիոակտիվ թափոնների վնասազերծում" ՓԲԸ-ի կորպորատիվ կառավարման տարեկան հայտարարագիր

ՀՀ Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարության էներգետիկայի պետական տեսչության 2013թ. տեխնիկական ստուգումների տարեկան աշխատանքային ծրագիր

ՀՀ Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարության կողմից ՀՀ Կառավարության 2012 թվականի գործունեության միջոցառումների ծրագրի և գերակա խնդիրների իրականացման արդյունքների վերաբերյալ հաշվետվություն

ՀՀ Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարության 2012 թվականի գերակա խնդիրների և միջոցառումների ծրագրի իրականացման արդյունքների վերաբերյալ տեղեկանք

ՀՀ Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարության էներգետիկայի պետական տեսչության 2012թ. տեխնիկական ստուգումների տարեկան աշխատանքային ծրագիր

ՀՀ Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարության կողմից ՀՀ կառավարության 2011թ. գործունեության միջոցառումների ծրագրի եվ գերակա խնդիրների իրականացման արդյունքների վերաբերյալ

ՀՀ Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարության էներգետիկայի պետական տեսչության կողմից 2011թ. ընթացքում անցկացված տեխնիկական ստուգումների վերաբերյալ

ՀՀ Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարության կողմից ՀՀ կառավարության 2010 թվականի գործունեության միջոցառումների ծրագրի և գերակա խնդիրների իրականացման արդյունքների վերաբերյալ

ՀՀ Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարության 2009թ. գործունեության տարեկան հաշվետվություն

ՀՀ Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարության 2008թ. գործունեության տարեկան հաշվետվություն

Հ Էներգետիկայի նախարարության 2007թ. գործունեության տարեկան հաշվետվություն

ՀՀ Էներգետիկայի նախարարության 2006թ. գործունեության տարեկան հաշվետվություն

ՀՀ Էներգետիկայի նախարարության 2005թ. գործունեության տարեկան հաշվետվություն

ՀՀ Էներգետիկայի նախարարության 2004թ. գործունեության տարեկան հաշվետվություն

ՀՀ Էներգետիկայի նախարարության 2003թ. գործունեության տարեկան հաշվետվություն

«Էլեկտրահաղորդման ցանցի բարելավում» վարկային ծրագրի 2018թ. տարեկան աուդիտորական եզրակացություն:

«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ-ի Ֆինանսական հաշվետվություններ և Անկախ աուդիտորի եզրակացություն 2018թ․

Էլեկտրաէներգետիկական ոլորտի ֆինանսական առողջացման ծրագրի Հատուկ նպատակների ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորի եզրակացություն 2018թ․

«Երևանի ՋԷԿ» ՓԲԸ-ի Ֆինանսական հաշվետվություններ և Անկախ աուդիտորի եզրակացություն 2018թ․

Էլեկտրաէներգետիկական ոլորտի ֆինանսական առողջացման ծրագրի Հատուկ նպատակների ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորի եզրակացություն 2018թ

Առանց արտահանման մաքսատուրքերի գանձման Ռուսաստանի Դաշնությունից Հայաստանի Հանրապետություն առաքվող նավթամթերքների և գազի 2019թ. ինդիկատիվ հաշվեկշիռները

Ֆինանսական հաշվետվություններ և Անկախ աուդիտորի եզարակացություն, «Հայկական ատոմային էլեկտրակայան» ՓԲԸ

Ծրագրի ֆինանսական հաշվետվություններ և Անկախ աուդիտորի եզրակացություն, «Բարձրավոլտ էլեկտրացանցեր» ՓԲԸ, «Երևանի ջերմաէլեկտրակնետրոն» ՓԲԸ

«Երևանի ՋԷԿ» ՓԲԸ-ի 2017թ. տարեկան ֆինանսական հաշվետվություն և անկախ աուդիտի եզրակացություն

Հաշվետվություն ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության համակարգում անցած մեկ տարի յոթ ամիսների ընթացքում իրականացված աշխատանքների և ծրագրերի վերաբերյալ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ԵՎ ԲՆԱԿԱՆ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՏԵՍՉՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ 2018 ԹՎԱԿԱՆԻ ԵՐԿՐՈՐԴ ԵՌԱՄՍՅԱԿԻ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԵԼԻՔ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՍՏՈՒԳՈՒՄՆԵՐԻ ՑԱՆԿ

Հատուկ նպատակների ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորի եզրակացություն 31.12.2017-ին ավարտվող տարվա վերաբերյալ

ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ Ընդերքի ոլորտում 2017 թվականին նախաձեռնած բարեփոխումների, ներդրումային ծրագրերի, միջոցառումների և գերակա խնդիրների վերաբերյալ

Հաշվետվություն Ընդերքի ոլորտում 2018թ. նախատեսված միջոցառումների ծրագրերի, դրանց կատարման հստակ ժամկետների և ակնկալվող արդյունքների վերաբերյալ

Հաշվետվություն Ընդերքի ոլորտի 2018 թվականի գերակա խնդիրների վերաբերյալ

Հաշվետվություն. Էներգետիկայի բնագավառում Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի ընթացքում գործունեության միջոցառումների ծրագրի և գերակա խնդիրների վերաբերյալ

Հաշվետվություն Էներգետիկայի բնագավառում 2017թ. ընթաքում կատարված հիմնական աշխատանքների արդյունքների վերաբերյալ

Հաշվետվություն Հայաստանի Հանրապետության Էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության կողմից Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2017 թվականի ընթացքում գործունեության միջոցառումների ծրագրի և գերակա խնդիրների իրականացման արդյունքների վերաբերյալ

2017 թվականի միջոցառումների և գերակա խնդիրների չորրորդ եռամսյակի իրականցման արդյունքների վերաբերյալ տեղեկանք

ՀԱԷԿ-ի 2016թ. տարեկան ֆինանսական հաշվետվությունը և աուդիտորական եզրակացությունը

«Էլեկտրամատակարարման հուսալիություն ծրագրի լրացուցիչ ֆինանսավորում ծրագրի» (ՎԶՄԲ վարկ 83880) 2015թ. փետրվարի 3-ից մինչև 2016թ.-ի դեկտեմբերի 31 ընկած ժամանակահատվածի համար ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորական եզրակացություն:

«Էլեկտրահաղորդման ցանցի բարելավում» ծրագրի (ՎԶՄԲ վարկ 84950) 2015թ. սեպտեմբերի 21-ից մինչև 2016թ. դեկտեմբերի 31-ը ընկած ժամանակահատվածի համար ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորական եզրակացություն:

«Էլեկտրամատակարարման հուսալիություն» ծրագրի (ՎԶՄԲ վարկ 80550) 2016թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորական եզրակացություն

«Երևանի ՋԷԿ» ՓԲԸ-ի 2016թ. տարեկան ֆինանսական հաշվետվություն և անկախ աուդիտորի եզրակացություն

Էլեկտրաէներգետիկական ոլորտի ֆինանսական առողջացման ծրագրի հատուկ նպատակների ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորի եզրակացություն 2016թ

Հաշվետվություն ՀՀ կառավարության ծրագրի՝ ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության ղեկավարած ոլորտներին վերաբերող կետերի կատարման վերաբերյալ

Հաշվետվություն

Հաշվետվություն Հայաստանի Հանրապետության Էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության աշխատակազմի Ընդերքի պետական տեսչության կողմից 2016 թվականի ընթացքում անցկացված ստուգումների և ուսումնասիրությունների վերաբերյալ

Հաշվետվություն Հայաստանի Հանրապետության Էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության աշխատակազմի Էներգետիկայի պետական տեսչության կողմից 2016 թվականի ընթացքում անցկացված ստուգումների և ուսումնասիրությունների վերաբերյալ

Հայաստանի Էլեկտրաէներգետիկական շուկայի հնարավոր նոր մոլեդելները

Հայաստանի էլեկտրաէներգետիկական շուկայի մարտահրավերները և օրենսդրական խոչընդոտները

«Երևանի ջերմաէլեկտրակենտրոն» ՓԲԸ-ի ֆինանսական հաշվետվություններ և անկախ աուդիտորի եզրակացություն

ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարության 2015 թվականի բյուջեի հաշվետվություն

ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարության 2014 թվականի բյուջեի հաշվետվություն

Հաշվետվություն ՀՀ ԷԲՊ նախարարության աշխատակազմի էներգետիկայի պետական տեսչության կողմից 2015թ. ընթացքում անցկացված ստուգումների և ուսումնասիրությունների վերաբերյալ

Հաշվետվություն ՀՀ էԲՊ նախարարության կողմից ՀՀ կառավարության 2015 թվականի ընթացքում գործունեության միջոցառումների ծրագրի և գերակա խնդիրների իրականացման արդյունքների վերաբերյալ

Հաշվետվություն ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարության աշխատակազմի ընդերքի պետական տեսչության կողմից 2015թ. ընթացքում անցկացված ստուգումնմերի և ուսումնասիրությունների վերաբերյալ

Հաշվետվություն ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարության աշխատակազմի ընդերքի պետական տեսչության կողմից 2014թ. ընթացքում անցկացված ստուգումների և ուսումնասիրությունների վերաբերյալ

ՀՀ Էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարության կողմից ՀՀ Կառավարության 2014 թվականի գործունեության միջոցառումների ծրագրի և գերակա խնդիրների իրականացման արդյունքների վերաբերյալ հաշվետվություն

Հաշվետվություն ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարության աշխատակազմի էներգետիկայի պետական տեսչության կողմից 2014թ. ընթացքում անցկացված ստուգումների և ուսումնասիրությունների վերաբերյալ