Դեպի վեր

Հայ |  Рус |  Eng

Նախարարություն - Նախարար - Նախարարի ղեկավարությամբ մշտապես գործող մարմիններ

Նախարարի ղեկավարությամբ մշտապես գործող մարմիններ

Օտարերկրյա պետությունների և միջազգային վարկատու կազմակերպությունների կողմից ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության համակարգին տրամադրված վարկային ու դրամաշնորհային միջոցների հաշվին նախապատրաստվող և իրականացվող ծրագրերի կառավարման խորհուրդ (Խորհուրդ) 

 

Խորհրդի կանոնադրությունը և անհատական կազմը հաստատված է
ՀՀ վարչապետի 2000թ. փետրվարի 8-ի № 44 որոշմամբ:

Խորհրդի գործունեության հիմնական նպատակը օտարերկրյա պետությունների և միջազգային վարկատու կազմակերպությունների կողմից ՀՀ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարարությանը տրամադրված վարկային ու դրամաշնորհային ծրագրերի իրականացման կառավարումն է:

Խորհրդի նախագահը ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարն է:

Խորհրդի կազմում ընդգրկված են ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարության և ՀՀ ֆինանսների նախարարության պատասխանատու պաշտոնյաները, ինչպես նաև ծրագրեր իրականացնող ընկերությունների գլխավոր տնօրենները:

Խորհուրդն իր աշխատանքները կազմակերպում է նիստերի միջոցով, որոնք գումարվում են առնվազն յուրաքանչյուր ամիսը մեկ անգամ` ծրագրի իրականացման ընթացքի և հաստատված աշխատանքային ժամանակացույցի կատարման մասին զեկույցը լսելու և քննարկելու նպատակով:

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՎՈՂ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ԵՎ էՆԵՐԳԱԽՆԱՅՈՂՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ՀՈԳԱԲԱՐՁՈՒՆԵՐԻ  
ԽՈՐՀՈՒՐԴ

 

Հիմնադրամի Հոգաբարձուների Խորհուրդը (ՀԽ) Հիմնադրամի բարձրագույն կառավարման մարմինն է` օժտված Հիմնադրամի ընդհանուր ռազմավարական կառավարման իրավասությամբ` սահմանված նպատակներին և գործունեության սկզբունքներին համապատասխան: ՀԽ-ը կազմված է պետական կառավարման մարմինների ներկայացուցիչներից և որակավորված փորձագետներից` պետական, մասնավոր և հասարակական հատվածներից, որոնք ունեն համապատասխան գիտելիքներ և փորձ: Հոգաբարձուների խորհրդի ներկայացուցչական կազմը սահմանվում է Հիմնադրամի կանոնադրությամբ: Մասնավոր հատվածը և ՀԿ ներկայացնող ՀԽ-ի անդամները համաձայնեցվում են դոնորների հետ: Հոգաբարձուների խորհրդի անդամները նշանակվում են երկու տարի ժամկետով` հետագա երկարաձգման հնարավորությամբ: ՀԽ անդամակցությունը դադարում է Կանոնադրությամբ սահմանված դեպքերում:

ՀԽ-ն իր աշխատանքները կազմակերպում է նիստերի միջոցով: ՀԽ նիստերը գումարվում են պարբերաբար` առնվազն ամիսը մեկ անգամ: Նիստերը նշանակում և նախագահում է ՀԽ նախագահը: Ըստ անհրաժեշտության կարող են գումարվել արտահերթ նիստեր: Նիստերը գումարվում են անհրաժեշտ քվորումի առկայության դեպքում:

 

 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՎՈՂ ԷՆԵՐԳԵՏԻԿԱՅԻ ԵՎ էՆԵՐԳԱԽՆԱՅՈՂՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄԻ ՀՈԳԱԲԱՐՁՈՒՆԵՐԻ  
ԽՈՐՀՐԴԻ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ԿԱԶՄ

Աշոտ Մանուկյան

ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարար, ՀԽ նախագահ

Արեգ Գալստյան

ՀՀ էներգետիկ ենթակառուցվածքների և բնական պաշարների նախարարի տեղակալ

Արտաշես Բախշյան

ՀՀ տարածքային կառավարման նախարարի տեղակալ

Ռուզան Ալավերդյան

ՀՀ քաղաքաշինության նախարարի տեղակալ

Գառնիկ Բադալյան

ՀՀ էկոնոմիկայի  նախարարի տեղակալ

Արթուր Վարդանյան

ՀՀ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի անդամ

Աշոտ Մկրտչյան

ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի անդամ

Ռուբիկ Դավթյան

ՀՀ ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի տնտեսության արտադրական ոլորտի բյուջետային ընթացիկ ծախսերի ֆինանսական ծրագրավորման վարչության պետ

Մարտիրոս Ծառուկյան

ՀՀ բնապահպանության նախարարության աշխատակազմի մթնոլորտային օդի քաղաքականության բաժնի պետ

Միխայիլ Մարտիրոսյան

Հայաստանի էներգետիկ ծառայություններ մատուցող ձեռնարկությունների ասոցիացիա՚ ԻԱՄ նախագահ

Աստղինե Պասոյան

ՙԷներգախնայողության ալյանս՚ հայաստանյան մասնաճյուղի տնօրեն