Դեպի վեր

Հայ |  Рус |  Eng

Իրավական ակտեր » Նախարարի հրամաններ

Նախարարի հրամաններ

ՀՀ ԷԲՊ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2016թ. ՓԵՏՐՎԱՐԻ 26-Ի N 25-Ա ՀՐԱՄԱՆԸ ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՀԱՆՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԸՆԴԵՐՔԻ ԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՎ ՀԱՎԱՍՏՎԱԾ ԸՆԴԵՐՔԻ ՏԵՂԱՄԱՍԻՑ ՀՐԱԺԱՐՄԱՆ ՀԱՎԱՍՏԱԳԻՐ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ՀՀ ԷԲՊ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2016թ. ՓԵՏՐՎԱՐԻ 27-Ի N 26-Ա ՀՐԱՄԱՆԸ ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՀԱՆՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

ՀՀ ԷԲՊ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2016թ. ՓԵՏՐՎԱՐԻ 29-Ի N 27-Ա ՀՐԱՄԱՆԸ ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ 2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ՀՈՒՆՎԱՐԻ 14-Ի «ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ «2016 ԹՎԱԿԱՆԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐԸ ԵՎ ԳԵՐԱԿԱ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ» № 131-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՏԱՐՈՒՄՆ ԱՊԱՀՈՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ՀՀ ԷԲՊ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2016թ. ՓԵՏՐՎԱՐԻ 29-Ի N 28-Ա ՀՐԱՄԱՆԸ ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՀԱՆՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՏՐԱՄԱԴՐՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

ՀՀ ԷԲՊ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2016 Թ. ՓԵՏՐՎԱՐԻ 10-Ի N 17-Ա ՀՐԱՄԱՆԸ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹ ՀԱՐՈՒՑԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ՀՀ ԷԲՊ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2016 Թ. ՓԵՏՐՎԱՐԻ 10-Ի N 18-Ա ՀՐԱՄԱՆԸ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹ ՀԱՐՈՒՑԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ՀՀ ԷԲՊ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2016 Թ. ՓԵՏՐՎԱՐԻ 10-Ի N 19-Ա ՀՐԱՄԱՆԸ ԸՆԴԵՐՔՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆԻՐԱՎՈՒՆՔՈՎ ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ ԸՆԴԵՐՔԻ ՏԵՂԱՄԱՍԵՐԻ ԾԱՅՐԱԿԵՏԱՅԻՆ ԿՈՈՐԴԻՆԱՏՆԵՐԸ ARM WGS-84 ԿՈՈՐԴԻՆԱՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆԵՑՆԵԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ՀՀ ԷԲՊ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2016 Թ. ՓԵՏՐՎԱՐԻ 10-Ի N 20-Ա ՀՐԱՄԱՆԸ ԸՆԴԵՐՔԻ ՏԵՂԱՄԱՍԻՆ ԸՆԴԼԱՅՆՄԱՆ ԵՎ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԿԵՏԻ ԵՐԿԱՐԱՁԳՄԱՆ ՄԱՍԻՆ

ՀՀ ԷԲՊ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2016 Թ. ՓԵՏՐՎԱՐԻ 5-Ի N 14-Ա ՀՐԱՄԱՆԸ ԸՆԴԵՐՔՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԺԱՄԿԵՏԸ ԵՐԿԱՐԱՁԳԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

ՀՀ ԷԲՊ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2016 Թ. ՓԵՏՐՎԱՐԻ 5-Ի N 15-Ա ՀՐԱՄԱՆԸ ՕԳՏԱԿԱՐ ՀԱՆԱԾՈՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՀԱՆՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԸՆԴԵՐՔԻ ԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՎ ՀԱՎԱՍՏՎԱԾ ԸՆԴԵՐՔԻ ՏԵՂԱՄԱՍԻՑ ՀՐԱԺԱՐՄԱՆ ՀԱՎԱՍՏԱԳԻՐ ՏՐԱՄԱԴՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ