Դեպի վեր

Հայ |  Рус |  Eng

10.02.2016

ՀՀ ԷԲՊ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2016 Թ. ՓԵՏՐՎԱՐԻ 10-Ի N 19-Ա ՀՐԱՄԱՆԸ ԸՆԴԵՐՔՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆԻՐԱՎՈՒՆՔՈՎ ՏՐԱՄԱԴՐՎԱԾ ԸՆԴԵՐՔԻ ՏԵՂԱՄԱՍԵՐԻ ԾԱՅՐԱԿԵՏԱՅԻՆ ԿՈՈՐԴԻՆԱՏՆԵՐԸ ARM WGS-84 ԿՈՈՐԴԻՆԱՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆԵՑՆԵԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ