Դեպի վեր

Հայ |  Рус |  Eng

02.09.2016

Կառավարությունը հավանություն տվեց ընդերքօգտագործման վերաբերյալ ներկայացված օրենսդրական փոփոխություններին

    Սեպտեմբերի 2-ին կայացած նիստում ՀՀ կառավարությունը հավանություն տվեց «Հայաստանի  Հանրապետության ընդերքի մասին օրենսգրքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» և «Բնապահպանական և բնօգտագործման վճարների մասին Հայաստանի  Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու  մասին» օրենքների նախագծերի փաթեթին, որը  սահմանված կարգով կներկայացվի ՀՀ Ազգային ժողով:

    ՀՀ ընդերքի մասին օրենսգիրքն ընդունվել է 2012 թվականին: Օրենսգրքի ուժի մեջ մտնելուց հետո ի հայտ են եկել ընդերքօգտագործման թափոնների և դրանց գործածության օբյեկտների կառավարման հետ կապված օրենսդրական կարգավորման ենթակա մի շարք խնդիրներ, մասնավորապես՝ անվտանգության սկզբունքների, նշված ոլորտներում համապատասխան տնտեսվարող սուբյեկտների իրավունքների և պարտականությունների, վտանգների և ռիսկերի գնահատման, համապատասխան օբյեկտների փակման և ռեկուլտիվացիայի, թափոնների և համապատասխան օբյեկտների կառավարման պլանների առկայության պահանջի հետ կապված: Առաջարկվող օրենսդրական լրացումների ու փոփոխությունների նպատակն է հստակեցնել ընդերքօգտագործման թափոնների և դրանց գործածության օբյեկտների կառավարման հետ կապված իրավահարաբերությունները՝ ապահովել մարդկանց առողջության և շրջակա միջավայրի պահպանությունը:

 «Բնապահպանական և  բնօգտագործման վճարների մասին Հայաստանի  Հանրապետության օրենքում լրացումներ կատարելու  մասին» ՀՀ օրենքի նախագծի ընդունումը պայմանավորված է մետաղներ կորզելու նպատակով ընդերքօգտագործման թափոնների վերամշակման դեպքում ռոյալթիի վճարման անհրաժեշտությամբ: Արտադրական լցակույտերը որպես ընդերքօգտագործման թափոն որակելու պարագայում հնարավորություն է ընձեռվում, որ այդ թափոնները օգտագործվեն և՛ որպես տեխնածին հանքավայրեր, և՛ որպես թափոնի վերամշակում: Հաշվի առնելով վերոգրյալը՝ անհրաժեշտ է, որպեսզի մետաղներ կորզելու նպատակով ընդերքօգտագործման թափոնների վերամշակման դեպքում վճարվի ռոյալթի: