Դեպի վեր

Հայ |  Рус |  Eng

27.01.2016

ՀՀ ԷԲՊ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2016 Թ. ՀՈՒՆՎԱՐԻ 27-Ի N 11-Ա ՀՐԱՄԱՆԸ ՀՀ ԷԲՊ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ 01.01.2015-31.12.2015ԹԹ. ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԵՎ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՈՒԴԻՏ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ