Դեպի վեր

Հայ |  Рус |  Eng

13.01.2016

ՀՀ ԷԲՊ ՆԱԽԱՐԱՐԻ 2016 Թ. ՀՈՒՆՎԱՐԻ 13-Ի N 02-Ա ՀՐԱՄԱՆԸ «ՀԱՆՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԵՐԿՐԱԲԱՆԱԿԱՆ ՖՈՆԴ» ՊՈԱԿ 01.01.2015-31.12.2015ԹԹ. ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱՈՒԴԻՏ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ